Pučko otvoreno učilište Buje - najave događanja u Bujama
052 773 075

Tko želi nešto naučiti, naći će način; tko ne želi, naći će izliku. Pablo Picasso

NATJEČAJ - za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto knjižničar

NATJEČAJ - za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto knjižničar

Temeljem članka 34. Zakona o knjižnicama (NN 105/97,5/98,104/00,69/09) , članka 9. Pravilnika o radu Pučkog otvorenog učilišta Buje- Universita` popolare aperta di Buie i sukladno odluci Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Buje – Universita´popolare aperta di Buie od dana 21.09.2017. godine, v.d. ravnateljica raspisuje:


NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme

na radno mjesto

knjižničar

uz probni rok od 6 mjeseci


Uvjeti:

- diplomirani knjižničar ili završen drugi visokoškolski studij uz obvezu završetka dopunskog studija knjižničarstva te polaganja stručnog ispita za diplomiranog knjižnara, ili VSS uz obvezu polaganja stručnog ispita za knjižničara,
- poznavanje rada na računalu,
- poznavanje računalnog knjižničnoga programa,
- radno iskustvo: 1 godina na istim ili sličnim poslovima,
- poznavanje talijanskog jezika.


Uz prijavu na natječaj obvezno je priložiti:

• dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
• dokaz o položenom stručnom ispitu,
• elektronični zapis, odnosno potvrda o matičnoj evidenciji HZMO,
• dokaz o poznavanju talijanskog jezika,
• preslika domovnice,
• uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od šest mjeseci,
• životopis.


Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a pri izbora kandidat će predočiti izvornik.

Rok za podnošenje prijava je od 8 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Pučkog otvorenog učilišta Buje, http://www.uciliste-buje.eu.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine br. 82/08 i 69/17) na natječaj se, po jednakim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.

Prijave s dokazima o ispunjenju uvjeta slati na adresu: Pučko otvoreno učilište Buje,- /Upravno vijeće/ Trg J.B. Tita 6 Buje, s naznakom: „Natječaj za radno mjesto - Knjižničar“.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješten u roku od 15 dana od dana izbora kandidata.

VEZANI DOKUMENTI

  • Filantropija – oslonac održivih zajednica
  • Test 3 mali desno
  • Test 2 desno
  • Baner desni 1