Pučko otvoreno učilište Buje - najave događanja u Bujama
052 773 075

Tko želi nešto naučiti, naći će način; tko ne želi, naći će izliku. Pablo Picasso

ZAŠTO MLADI NAPUŠTAJU HRVATSKU? / PERCHÉ I GIOVANI LASCIANO LA CROAZIA?

ZAŠTO MLADI NAPUŠTAJU HRVATSKU? / PERCHÉ I GIOVANI LASCIANO LA CROAZIA?

OGRANAK MATICE HRVATSKE U BUJAMA / SEZIONE DELLA MATICA HRVATSKA DI BUIE

Vas poziva na predavanje / Vi invita alla conferenza

ZAŠTO MLADI NAPUŠTAJU HRVATSKU? / PERCHÉ I GIOVANI LASCIANO LA CROAZIA?
Mr.sc. Drago Kraljević

SRI/MER 6/2/2019, 19h
Vijećnica POU Buje / Sala solenne UPA Buie

Hrvatska je od 1991. Godine do danas izgubila cca. 800 tisuća stanovnika. Omjer broja zaposlenih i umirovljenika je tijekom proteklih 27 godina spao od 2,81:1 na 1:1. Ako se tako nastavi, Hrvatska će za nekoliko desetljeća postati zemlja umirovljenika. Glavni čimbenici koji utječu na odlazak, poglavito mladih obitelji, jesu; korupcija, kriminal, neučinkovito pravosuđe, nesposobnost državnog i vodstva političkih stranaka, želja za boljim životnim standardom i životom u stabilnom društvu. Ogromna većina iseljenika se više ne želi vratiti u domovinu.

Dal 1991 ad oggi la Croazia ha perso circa 800 mila abitanti. Negli ultimi 27 anni il rapporto tra il numero di occupati e pensionati è passato da 2,81:1 a 1:1. Continuando così la Croazia diventerà fra qualche anno una nazione di pensionati. Le cause principali che influiscono sull’emigrazione, soprattutto tra le giovani famiglie, sono: la corruzione, il crimine, la giustizia inefficace, l’incompetenza dello stato e della leadership dei partiti politici, il desiderio di uno standard di vita migliore e di una vita in una società stabile. La maggior parti degli emigrati non desidera far ritorno nella propria terra.

  • Filantropija – oslonac održivih zajednica
  • Test 3 mali desno
  • Test 2 desno
  • Baner desni 1