Pučko otvoreno učilište Buje - najave događanja u Bujama
052 773 075

Tko želi nešto naučiti, naći će način; tko ne želi, naći će izliku. Pablo Picasso

KREATIVNA RADIONICA / LABORATORIO CREATIVO - PHOTOSHOP

KREATIVNA RADIONICA / LABORATORIO CREATIVO - PHOTOSHOP

KREATIVNA RADIONICA / LABORATORIO CREATIVO - PHOTOSHOP

PRIJAVE: od 10.01. - 31.01. na mail: photoshopradionica2019@gmail.com

PROGRAM: Adobe Photoshop
TRAJANJE: 30 sati
CERTIFIKAT: potvrda o prisustvovanju (POU Buje)
PREDAVAČ: Dragana Savić, mag.ing.techn.graph. designer.
Web i grafički dizajner
CIJENA: 500,00kn

Adobe Photoshop: Vodeći program za obradu digitalnih fotografija.
Radionica uvodi polaznike u svijet rasterske grafike i obradu iste korištenjem programa Adobe Photoshop.
Program radionice podrazumijeva start od nule :), savladavanje programa te izrada kreativnih rješenja
Od tebe se traži dobra volja i glad za znanjem :) a od nas da to zadovoljimo! :)

****************

ISCRIZIONI: dal 10/01 al 31/01 alla mail: photoshopradionica2019@gmail.com

PROGRAMMA: Adobe Photoshop
DURATA: 30 ore
CERTIFICATO: attestato di frequenza (UPA Buie)
PROF.SSA : Dragana Savić, mag.ing.techn.graph. designer.
Designer web e grafico
COSTO: 500,00 kn

Adobe Photoshop: Programma principale per l’elaborazione di fotografie digitali.
Il workshop introduce gli studenti al mondo della grafica raster (bitmap) e all’elaborazione della stessa utilizzando Adobe Photoshop.
Il programma del workshop prevede un inizio da zero, acquisire la padronanza del programma e la realizzazione di soluzioni creative.
A te chiediamo buona volontà e fame di sapere, e a noi di soddisfarle!

Fotogalerija

  • KREATIVNA RADIONICA / LABORATORIO CREATIVO - PHOTOSHOP
  • PROGRAMMA: Adobe Photoshop
  • Filantropija – oslonac održivih zajednica
  • Test 3 mali desno
  • Test 2 desno
  • Baner desni 1