Pučko otvoreno učilište Buje - najave događanja u Bujama
052 773 075

Tko želi nešto naučiti, naći će način; tko ne želi, naći će izliku. Pablo Picasso

Dokumenti Pučkog otvorenog učilišta Buje

 

DOKUMENTI 2019. godina

1. Finanijski plan za 2019. godinu
2. Plan nabave za 2019. godinu.

 

Referentna stranica - Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2018. – 31. prosinac 2018.
Obrasci - Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2018. – 31. prosinac 2018.
Bilješke uz Financijski izvještaj 2018. 

 

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

 

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu 

Poštovani/a,

Vaše izvješće je zaprimljeno, čime ste ispunili zakonsku obvezu dostave Godišnjeg izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) za 2018. godinu.

Molimo Vas da priloženo izvješće objavite na Vašoj internetskoj stranici u rubrici namijenjenoj pristupu informacijama.

Izvješće možete u bilo kojem trenutku preuzeti putem aplikacije za dostavu izvješća, korištenjem istih korisničkih podataka (imena i lozinke).

Za sve eventualne daljnje upite oko izvješća i rada aplikacije molimo da se obratite na e-mail: izvjescezppi@pristupinfo.hr

S poštovanjem,

POVJERENIK ZA INFORMIRANJE

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu - pdf
Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu - csv

 

Pristup informacijama

Sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) svaka domaća ili strana fizička osoba (korisnik) može od tijela javne vlasti zatražiti informaciju koju posjeduje, kojom raspolaže ili nadzire određeno tijelo javne vlasti. Nadalje, sukladno odredbama članka 27. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) i smjernicama Direktive 2003/98/EZ Europskog parlamenta i vijeća od 17. studenoga 2003. godine,  javno su objavljene  i  informacije u svrhu ponovne uporabe informacija. Time Učilište želi potaknuti korištenje otvorenih podataka. Podaci su postavljeni u strojno čitljivom obliku i služe za daljnje korištenje od strane građana i poduzetnika.

U cilju ostvarivanja prava na pristup informacijama ustrojen je Katalog informacija Pučkog otvorenog učilište Buje - Universita popolare aperta di Buie.

Osoba za kontakt:

Službenik za informiranje – Maja Livada

Telefon: 052 773 075
E-mail: info@uciliste-buje.eu
Radno vrijeme: ponedjeljak-petak 8-16h

Način predavanja zahtjeva:

Pisanim putem - poštom na adresu:
Pučko otvoreno učilište Buje-Universita popolare aperta di Buie
Trg J.B.Tita 6
52460 Buje
Putem elektroničke pošte: info@uciliste-buje.eu

Usmeno:
Zahtjevom na zapisnik danima / ponedjeljak-petak 8-16h
Putem telefona na broj: 052 773 075

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Poštovani/a,

Vaše izvješće je zaprimljeno, čime ste ispunili zakonsku obvezu dostave Godišnjeg izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) za 2018. godinu.

Molimo Vas da priloženo izvješće objavite na Vašoj internetskoj stranici u rubrici namijenjenoj pristupu informacijama.

Izvješće možete u bilo kojem trenutku preuzeti putem aplikacije za dostavu izvješća, korištenjem istih korisničkih podataka (imena i lozinke).

Za sve eventualne daljnje upite oko izvješća i rada aplikacije molimo da se obratite na e-mail: izvjescezppi@pristupinfo.hr

S poštovanjem,

POVJERENIK ZA INFORMIRANJE

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu - pdf
Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu - csv


Uvjeti za ponovnu uporabu informacija:

Članak 31.
(1) Tijelo javne vlasti korisniku daje podatke za ponovnu uporabu bez ograničenja, za slobodnu uporabu i u otvorenom formatu.
(2) U opravdanim slučajevima tijelo javne vlasti može odrediti uvjete za ponovnu uporabu. U slučaju određivanja uvjeta za ponovnu uporabu njihov sadržaj i primjena ne smiju neopravdano ograničavati mogućnost ponovne uporabe, niti se smiju koristiti kako bi se ograničilo tržišno natjecanje.
(3) Uvjeti za ponovnu uporabu informacija ne smiju biti diskriminirajući za iste ili slične vrste informacija, odnosno za komercijalnu ili nekomercijalnu uporabu.
(4) Na tijelo javne vlasti koje ponovno koristi svoje informacije kao osnovu za komercijalne aktivnosti koje ne spadaju u djelokrug njegovih javnih poslova primjenjuju se isti uvjeti kao za druge korisnike.
(5) Vrste i sadržaj dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe, u skladu sa standardnim otvorenim dozvolama, pravilnikom uređuje ministar nadležan za poslove uprave.
(6) Tijelo javne vlasti dužno je na svojoj internetskoj stranici objaviti dozvole kojima se određuju uvjeti ponovne uporabe ili poveznice na takve dozvole, u skladu sa standardnim otvorenim dozvolama.

ZAKON O USTANOVAMA

Zakon o pučkim otvorenim učilištima

Zakon o obrazovanju odraslih

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih i troškova dostave informacija

Popis tijela javne vlasti - obveznici Zakona o pravu na pristup informacijama

 

DOKUMENTI POU BUJE - 2018. GODINA

 

DOKUMENTI POU BUJE - 2017. godina

Ranije objavljeni dokumenti - vidi dolje Vezani dokumenti  • Filantropija – oslonac održivih zajednica

FOTO GALERIJA