Pučko otvoreno učilište Buje - najave događanja u Bujama
052 773 075

Tko želi nešto naučiti, naći će način; tko ne želi, naći će izliku. Pablo Picasso

APERTURA DELLA MOSTRA FOTOGRAFICA / OTVORENJE FOTOGRAFSKE IZLOŽBE

APERTURA DELLA MOSTRA FOTOGRAFICA / OTVORENJE FOTOGRAFSKE IZLOŽBE

18.12.2018., 18.30 h

Momiano - Momjan

L'Università popolare aperta di Buie e la Scuola d'infanzia italiana „Fregola“- sezione periferica di Momiano,

Vi invitano all'apertura della mostra fotografica

„Cavalieri per un giorno“

martedì 18.12.2018 alle ore 18.30 presso la Scuola d'infanzia „Fregola“- sezione periferica di Momiano, Villa di Sopra 35, Momiano.

Le foto sono state realizzate durante il laboratorio fotografico tenutosi con la fotografa Tea Štokovac.

Pučko otvoreno učilište Buje i Talijanski dječji vrtić „Mrvica“ Buje - područna škola Momjan,

Vas pozivaju na otvorenje fotografske izložbe

„Vitezovi na jedan dan“

u utorak 18.12.2018 u 18.30 sati u prostorijama talijanskog dječjeg vrtića „Mrvica“ – područna škola Momjan, Gorinja Vas 35, Momjan.

Fotografije su nastale u sklopu fotografske radionice održane s fotografkinjom Teom Štokovac.

Benvenuti / Dobrodošli!

  • Filantropija – oslonac održivih zajednica

FOTO GALERIJA