Pučko otvoreno učilište Buje - najave događanja u Bujama
052 773 075

Tko želi nešto naučiti, naći će način; tko ne želi, naći će izliku. Pablo Picasso

Dvije predstave u jednoj, Giuliana Stecchina

Dvije predstave u jednoj, Giuliana Stecchina

POU Buje/UPA Buie

Kino dvorana / Teatro cittadino
Subota/Sabato 04/05/2019, 20h

Dvije predstave u jednoj / 2 atti unici
Giuliana Stecchina:

“Valovi i oblaci/Onde e Nuvole”
Mara: Monica Parmegiani
Franco: Roberto Creso
Aldo: Claudio Zatti

“Marija Terezija i kardinal/Maria Teresa e il Cardinale”
Maria Teresa, Imperatrice d’Austria: Monica Parmegiani
Giuseppe Pozzobonelli, Cardinale e Arcivescovo di Milano: Roberto Creso

Režija/Regia di Riccardo Fortuna
*predstave su na talijanskom jeziku

Kulturne udruge iz Trsta angažirale su renomiranu književnicu Giulianu Stecchina da napiše scenarij za dvije predstave u jednoj kako bi obilježili dva „rođenja“ vrlo različitih vrijednosti, ali u svom specifičnom kontekstu od neusporedive važnosti, postavljajući ih u povijesnom i društvenom kontekstu u razmaku dvjestotinjak godina jedna od druge.
„Valovi i oblaci“ nastala prilikom obilježavanja 50 godina Barcolane, povijesne međunarodne jedriličarske regate koja se, od 1969. godine održava u Tršćanskom zaljevu druge nedjelje u listopadu.
„Marija Terezija i kardinal“ nastala prilikom obilježavanja 200 godina od rođenja austrijske carice Marije Terezije (1717.-1780.), koja je u svojoj vladavini htjela posvetiti veliku pozornost Trstu i Istri.

Oba kazališna djela pripovijedaju manje poznate priče ili, možda i izmišljene priče, no svakako vrlo važne za povijesnu i društvenu stvarnost u kojoj su likovi živjeli.

“Valovi i oblaci” intimna je priča vezana uz smrt koju treba razjasniti i istražiti, a taj će misterij produbiti odnos između publike i glumaca. Mrtvog čovjeka, koji je na pozornici okrenut leđima publici, sjećaju se njegova supruga i svećenik; problem koji ga vodi do konačnog rješenja postupno će se riješiti i istaknuti njegovo psihološko stanje.
„Marija Terezija i kardinal“ predstavlja susret austrijske carice i Giuseppea Pozzobonellija, talijanskog kardinala poznatog po diplomatskim vještinama u odnosima između Svetog Rimskog Carstva i Svete Stolice, koji je osam desetljeća držao nadbiskupiju Milana. Tijekom ovog povijesnog sastanka, koji se održava u parku ljetne rezidencije, ne bave se diplomatskim pitanjima, već intimnim, kao što su majčinski osjećaji Marije Terezije koja, iako daleko od svoje djece, slijedi svoju sudbinu i čini se posebno zabrinuta za sudbinu mlade Marie Antoinette, lijepe i neumjerene francuske kraljice, nesvjesne drame koja će promijeniti njezin život i povijest njezine zemlje.
Giuliana Stecchina - književnica, znanstvenica, scenaristica i harfistica - profesorica je Komunikologije i masovnih medija na Sveučilištu u Puli i četrdeset godina bila je profesorica harfe na Konzervatoriju Tartini u Trstu. Potpisuje je 22 RAI drame, 11 predstava, sedam znanstvenih knjiga na talijanskim i inozemnim sveučilištima, roman i razne priče koje su osvojile nacionalne nagrade. Osmislila je i vodila osamsto radio i televizijskih emisija za radio-televiziju Koper, za radio „Nuova Trieste“ i za regionalni RAI.
Riccardo Fortuna: umjetnički ravnatelj „Armonia“, prve korake napravio je unutar "Piccolo Teatro di Prosa". Od 1980. godine kada je počeo s radom, potpisao je desetke režija, dajući prednost djelima Kesselringa, Sveva, Pirandella, Kundera, Rotha, Schmitta, Reze i mnogih drugih pisaca europske književnosti. Od 2012. godine potpredsjednik je regionalne F.I.A. - U.I.L.T. Nekoliko je puta osvojio nagradu na "La Guglia d'oro", Nacionalnom festivalu amaterskog kazališta u Aguglianu (Ancona).
Monica Parmegiani, Roberto Creso i Claudio Zatti predstavljaju „srž“ kazališne kuće "Il Gabbiano". Više od 35 godina su na pozornici amaterskog kazališta osvojivši brojne nagrade u Trivenetu kao najbolji izvođači ili likovi. Oni su dio Udruge Armonia, koja okuplja kazališna društva iz Trsta. Uz to - dvije uzastopne godine - nagrađeni su priznanjem „La Guglia d'oro“, najvećem nacionalnom amaterskom kazalištu na dijalektu.

********************************************************************************

I due atti unici - ambientati in contesti storici e sociali distanti fra loro di circa duecento anni - sono stati commissionati a Giuliana Stecchina da importanti associazioni culturali triestine che, così, hanno commemorato due nascite di ben diversa valenza ma - nel loro specifico ambito - di impareggiabile importanza.

Onde e nuvole per i Cinquant’ anni della Barcolana, storica regata velica internazionale che, nata nel 1969, si disputa nel golfo di Trieste la seconda domenica di Ottobre.
Maria Teresa e il Cardinale per i duecento anni dalla nascita dell’imperatrice Maria Teresa d’Austria (1717-1780), che, nella sua reggenza illuminata, volle dedicare grande attenzione a Trieste e all’Istria.
Ambedue i lavori teatrali narrano, ognuno, una storia di nicchia ancora poco nota o, forse, inventata, ma, certo, assolutamente attinente alla realtà storica e sociale vissuta dai personaggi.
Onde e nuvole è una storia intima legata ad una morte tutta da chiarire e da avvicinare lentamente attraverso una ricerca conoscitiva che accomuna pubblico e interpreti.
Il morto, che sulla scena è presente di spalle, viene ricordato dalla moglie e dal cognato sacerdote; il problema che lo avvia alla soluzione definitiva verrà accostato gradatamente e metterà in luce la sua articolata psicologia.
Maria Teresa e il Cardinale rappresenta un incontro fra l’Imperatrice d’Austria e Giuseppe Pozzobonelli, cardinale italiano noto per la sua abilità diplomatica nei rapporti tra Sacro Romano Impero e Santa Sede che per otto lustri resse l’arcidiocesi di Milano.
Al di là delle apparenze, durante questo storico incontro, ambientato nel parco della residenza d’estate, non si affrontano temi diplomatici ma familiari e intimi, tali da mettere in luce l’anima materna di Maria Teresa che, pur ormai lontana dai suoi figli, ne segue i vari destini ed appare particolarmente preoccupata per la sorte della giovane Maria Antonietta, bella e intemperante regina di Francia, inconsapevole del dramma che rivoluzionerà la sua vita e la storia del suo paese.

Giuliana Stecchina - scrittrice, studiosa, sceneggiatrice e arpista - è docente di Comunicazione Orale e Mass mediatica all’Università di Pola e per quarant’anni è stata titolare della cattedra d’arpa al Conservatorio Tartini di Trieste. Ha firmato 22 sceneggiati RAI, 11 lavori teatrali, sette libri scientifici adottati da Università italiane e straniere, un romanzo e vari racconti che hanno ottenuto riconoscimenti nazionali. Ha ideato e condotto ottocento trasmissioni radiofoniche e televisive per la radio- televisione di Capodistria, per la radio Nuova Trieste e per la RAI regionale.

Riccardo Fortuna: direttore artistico de L'Armonia, muove i suoi primi passi all’interno del “Piccolo Teatro di Prosa”. Dal 1980, anno del suo primo lavoro, ha firmato decine di regie, prediligendo lavori di Kesselring, di Svevo, di Pirandello, di Kundera, di Roth, di Schmitt, di Reza e di molti altri scrittori svettanti nella letteratura europea. Dal 2012 è vice Presidente della F.I.T.A. – U.I.L.T. regionale. Più volte si è affermato vincitore de “La Guglia d'oro” al Festival Nazionale di Teatro Amatoriale di Agugliano (Ancona).

Monica Parmegiani, Roberto Creso e Claudio Zatti sono il nucleo storico della compagnia teatrale “Il Gabbiano”. Da più di 35 anni calcano le scene del teatro amatoriale ricevendo nel triveneto numerosi riconoscimenti come migliori interpreti o caratteristi. Fanno parte dell'Associazione Armonia, che raggruppa le compagnie teatrali triestine, che, a sua volta, ha una propria compagnia. Con essa - per 2 anni consecutivi - si sono aggiudicati “La Guglia d’oro”, maggior riconoscimento nazionale del teatro amatoriale dialettale.

  • Filantropija – oslonac održivih zajednica

FOTO GALERIJA