Pučko otvoreno učilište Buje - najave događanja u Bujama
052 773 075

Tko želi nešto naučiti, naći će način; tko ne želi, naći će izliku. Pablo Picasso

IV. CIKLUS PREDAVANJA „KAŠTEL ROTA U MOMJANU“ / IV.CICLO DI CONFERENZE „IL CASTELLO ROTA A MOMIANO“

IV. CIKLUS PREDAVANJA „KAŠTEL ROTA U MOMJANU“  / IV.CICLO DI CONFERENZE „IL CASTELLO ROTA A MOMIANO“

17.04.2018., h 19
Sa zadovoljstvom Vas pozivamo na IV.Ciklus predavanja u utorak, 17 travnja 2018. u 19 sati u prostorijama ZT Momjan (Trg Sv.Martina br.8).
Siamo lieti di invitarLa al IV. Ciclo di conferenze, martedì 17 aprile 2018 alle ore 19, presso la CI di Momiano (Piazza San Martino n.8).
mag.geogr. Andrea Deklić

Prirodna osnova kao turistički potencijal Gornje Bujštine
L'ambiente naturale come potenziale turistico dell'Alto Buiese

Predavanjem će se predstaviti potencijali prirodne baštine Gornje Bujštine kao moguće turističke atrakcije u svrhu održivog izletničkog i edukacijskog turizma. Predavač će dati usporedbu prirodnih pojava Gornje Bujštine i sličnih pojava koje se već koriste u edukacijsko-turističko rekreacijske svrhe.

La conferenza presenterà le potenzialità del patrimonio naturale dell'Alto Buiese come possibile attrazione turistica, con lo scopo di un modello turistico sostenibile ed educativo. Il docente fornirà un confronto tra i fenomeni naturali dell'Alto Buiese e altri fenomeni simili, già utilizzati per scopi educativi e turistici.

*Predavanje će se održati na hrvatskom jeziku / La conferenza si svolgerà in lingua croata
ulaz slobodan / entrata gratuita

https://www.facebook.com/events/981964998623463/

  • Filantropija – oslonac održivih zajednica

FOTO GALERIJA