Pučko otvoreno učilište Buje - najave događanja u Bujama
052 773 075

Tko želi nešto naučiti, naći će način; tko ne želi, naći će izliku. Pablo Picasso

KAZALIŠNA PREDSTAVA / AMERIČKA PATROLA U MORNARIČKOM PARKU

KAZALIŠNA PREDSTAVA /  AMERIČKA PATROLA U MORNARIČKOM PARKU

Dragutin Lučić Luce

13.03.2018., 20 h
Buje / Buie POU Kino dvorana / UPA teatro cittadino
Trg /Piazza J.B.Tito 6

ulaz slobodan / entrata gratuita

Produkcija / Produzione: Istarsko narodno kazalište - Gradsko kazalište, Pula / Teatro popolare istriano - Teatro cittadino, Pola
Redatelj i scenograf / Regia e scenografia: Jasminko BALENOVIĆ
Uloge /Interpreti: Mia KRAJCAR, Elena BRUMINI, Dijana VIDUŠIN, Iva KEVRA, Lara ŽIVOLIĆ, Luka MIHOVILOVIĆ, Manuel KAUČIĆ, Vesna PETROVIĆ
Kostimografkinja /Costumi: Valentina FERLIN pod mentorstvom Desanke JANKOVIĆ
Oblikovatelj svjetla / Disegno luci: Elvis BUTKOVIĆ
Izbor glazbe i korepetitorica /Selezione musiche e accompagnamento : Tatiana GIORGI
Suradnica za scenski pokret /Collaboratrice al progetto scenico : Andrea GOTOVINA
Oblikovatelj zvuka / Disegno suono: Miodrag FLEGO
Izvršni scenograf / Scenografo esecutivo: Goran ŠAPONJA
Organizator i inspicijent / Organizzatore e direttore di scena: Manuel KAUČIĆ

Zašto se danas ne može ono što se moglo tada? Zašto se tada nije moglo ono što može danas? Mnogo je susreta s tim "davnim" vremenom o kojem se redovito nekritički priča i prepričava, s podosta prezrelog sentimenta i "slatkoga života". Uvijek u dvojbi tko je ostavio veći trag u "nematerijalnoj baštini" ovoga grada. U vrijeme dok pripremamo predstavu, obzor našeg društva je sumoran, pesimističan, dezorijentiran, zagrljen postupanjima i ponašanjima po kojima se spominju te "drage" i "nevine" godine. Bježeći od njih kako biti bolji, savršeniji, gotovo idealan. Borba za savršenstvo, danas je više izvanjska, konzumeristička. Pojava konzumerizma na ovom prostoru najjače je odjeknula početkom šezdesetih. Granice su mamile da ih se prelazi... Da li je bilo bolje prije ili danas? Kolektivizam i "zajedništvo" nasuprot individualizmu – drame i komedije, suzama i smijehu… Za tu dilemu najbolji medij je nostalgija i vlastito iskustvo… "Američka patrola u Mornaričkom parku" crna je komedija koja kroz jedan događaj u jednom mjestu u jednom vremenu – sjecištu triju dimenzija našeg univerzuma – govori o našim malim univerzumima koje živimo u svim svojim težnjama, manama i vrlinama, emocijama i postupcima kojima težimo raznim savršenstvima, koja naravno neće nikada biti dosegnuta, ali put putujemo...

Jasminko BALENOVIĆ, redatelj


SPETTACOLO TEATRALE / LA PATTUGLIA AMERICANA NEL PARCO DELLA MARINA

Perché oggi non si può fare quello che si faceva un tempo? Perché allora non si poteva fare quello che si può oggi? Un’epoca „lontana“ alla quale ci si accosta normalmente con senso poco critico e una buona dose di sentimentalismo e reminiscenze di „dolce vita“. Sempre nel dubbio di chi abbia lasciato traccia più profonda nel "patrimonio intangibile" di questa città. Mentre lavoriamo per preparare la rappresentazione, l'orizzonte della nostra società è cupo e pessimistico, disorientato, avvolto in comportamenti e azioni che richiamano quegli anni „belli“ ed „innocenti“. Fuggendoli per essere migliori, più perfetti, quasi ideali. La lotta per la perfezione, oggi, è più esteriore, consumistica. Il consumismo in queste aree ha cominciato a prendere piede già agli inizi degli anni sessanta. I confini invitavano ad oltrepassarli … Era meglio prima oppure è meglio oggi? Collettivismo e „comunanza“ contrapposti a individualismo – dramma e commedia, lacrime e risate… Per affrontare questi dilemmi, i mezzi migliori sono nostalgia ed esperienza personale… „La pattuglia americana nel parco della marina“ è una commedia nera che, attraverso un evento particolare, in una data località, in un dato tempo – il punto di intersezione delle tre dimensioni del nostro universo – parla dei piccoli universi in cui viviamo, ognuno con le sue aspirazioni, difetti e virtù, emozioni e gesti con i quali aneliamo alla perfezione che, naturalmente, non sarà mai raggiunta, ma è questo il nostro viaggio … 

Jasminko BALENOVIĆ, regista

  • Filantropija – oslonac održivih zajednica

FOTO GALERIJA