Pučko otvoreno učilište Buje - najave događanja u Bujama
052 773 075

Tko želi nešto naučiti, naći će način; tko ne želi, naći će izliku. Pablo Picasso

Kreativna radionica za djecu / Laboratorio creativo per bambini, Pou buje-Upa Buie

Kreativna radionica za djecu / Laboratorio creativo per bambini, Pou buje-Upa Buie

KREATIVNA RADIONICA ZA DJECU / LABORATORIO CREATIVO PER BAMBINI

IGRE BOJA I KREATIVNOG POKRETA / GIOCHI DI COLORE E MOVIMENTO CREATIVO

Početak / inizio: 7.03.2019. @RTroom (foyer kino dvorane / foyer teatro cittadino)

Dobna skupina: od 3 god. nadalje. / per bambini a partire dai 3 anni di età
18-19 h
cijena / prezzo: 80 kn (za 4 radionice / per 4 laboratori)

Voditeljica / Conduce il laboratorio: Elsa Demark Mazalović

Boja
Inspiracija proizlazi iz slikovnice Hervea Tulleta, “Tvornica boja”
Dugački bijeli papir nestrpljivo čeka da ga boja začara i preuzme u ritmu muzike pod nadzorom dirigenta.
Kolektivna energija i dinamičnost grupe same po sebi su rezultat. Ideja je otvoriti prostor slobodi i
prepustiti se improvizaciji.

Pokret
Potječe iz praktične i teoričke edukacije vođene po budnim okom voditeljice iz plesnog centra Tala “Vježbenica za pokret i ples”.
u kreativnom plesu istražuju se i izražavaju emocije kroz pokret. Koriste se plesne improvizacije uz priče i razni rekviziti koji potiču maštu i kreativnost.

***
Il colore
Prende spunto dal libro illustrato di Hervé Tullet,“La fabbrica dei colori”.
Un lunghissimo foglio di carta pronto per essere riempito di colore a ritmo di musica seguendo dei comandi. L`energia collettiva e la dinamica di gruppo sono di per sè un risultato . Lo scopo è di aprire uno spazio di libertà lasciandosi portate dall`improvvisazione.

Il movimento
Deriva da un’educazione pratica e teorica dal centro di ballo Tala “Esercitando il movimento e il ballo” . Durante il ballo creativo si ricercano ed esprimono le emozioni attraverso il movimento, usando racconti d`improvvisazione e oggetti vari per sviluppare la creatività e la fantasia.

Info i prijave / Info ed iscrizioni:
info@uciliste-buje.eu

tel: 091 1772023

  • Filantropija – oslonac održivih zajednica

FOTO GALERIJA