Pučko otvoreno učilište Buje - najave događanja u Bujama
052 773 075

Tko želi nešto naučiti, naći će način; tko ne želi, naći će izliku. Pablo Picasso

NATJEČAJ - za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto spremačica

NATJEČAJ - za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto spremačica

Temeljem članka 9. Pravilnika o radu Pučkog otvorenog učilišta Buje- Universita` popolare aperta di Buie i sukladno odluci Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Buje – Universita´popolare aperta di Buie od dana 21.09.2017. godine, v.d. ravnateljica raspisuje:

NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme na radno mjesto
spremačica
uz probni rok od 3 mjeseca

Uvjeti:

- završena osnovna škola
- poznavanje talijanskog jezika

Uz prijavu na natječaj obvezno je priložiti:

• dokaz o stečenoj stručnoj spremi
• dokaz o poznavanju talijanskog jezika
• preslika domovnice
• životopis

Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a pri izbora kandidat će predočiti izvornik.

Rok za podnošenje prijava je od 8 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Pučkog otvorenog učilišta Buje, http://www.uciliste-buje.eu.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine br. 82/08 i 69/17) na natječaj se, po jednakim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.

Prijave s dokazima o ispunjenju uvjeta slati na adresu:

Pučko otvoreno učilište Buje,- /Upravno vijeće/ Trg J.B. Tita 6 Buje, s naznakom: „Natječaj za radno mjesto - Spremačica“.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješten u roku od 15 dana od dana izbora kandidata.

VEZANI DOKUMENTI

  • Filantropija – oslonac održivih zajednica

FOTO GALERIJA