Pučko otvoreno učilište Buje - najave događanja u Bujama
052 773 075

Tko želi nešto naučiti, naći će način; tko ne želi, naći će izliku. Pablo Picasso

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto spremačica

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto spremačica

Temeljem članka 9. Pravilnika o radu Pučkog otvorenog učilišta Buje - Universita` popolare aperta di Buie i sukladno odluci Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Buje – Universita´popolare aperta di Buie od dana 26.06.2018. godine, ravnateljica raspisuje:

NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme na radno mjesto spremačica uz probni rok od 3 mjeseca

Uvjeti:
- završena osnovna škola,
- poznavanje talijanskog jezika.
Uz prijavu na natječaj obvezno je priložiti:
• dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
• dokaz o poznavanju talijanskog jezika,
• preslika domovnice,
• životopis.
Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a pri izboru kandidat će predočiti izvornik.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.
Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine br. 82/08 i 69/17) na natječaj se, po jednakim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.

Prijave s dokazima o ispunjenju uvjeta slati na adresu:
Pučko otvoreno učilište Buje,- /Upravno vijeće/ Trg J.B. Tita 6 Buje, s naznakom: „Natječaj za radno mjesto - Spremačica“.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješten u roku od 15 dana od dana izbora kandidata.

Ravnateljica
Rosanna Bubola

VEZANI DOKUMENTI

  • Filantropija – oslonac održivih zajednica

FOTO GALERIJA