Pučko otvoreno učilište Buje - najave događanja u Bujama
052 773 075

Tko želi nešto naučiti, naći će način; tko ne želi, naći će izliku. Pablo Picasso

Otvorenje prve samostalne izložbe "Mati Zemlja“ Darka Matijašića

Otvorenje prve samostalne izložbe "Mati Zemlja“ Darka Matijašića


Otvorenje prve samostalne izložbe "Mati Zemlja“ Darka Matijašića

petak / venerdì 07.12.2018.
10 h
@rtROOM Pou Buje / Upa Buie ( foyer kino dvorane / foyer del teatro cittadino)

 

U suradnji s Centrom za inkluziju i podršku u zajednici u Bujama, srdačno Vas pozivamo na otvorenje prve samostalne izložbe "Mati Zemlja“ Darka Matijašića


Darko Matijašić rođen je u Kopru dana 29.04.1983.
Odrastao u Matelićima, selu pokraj Materade. Od 12. godine pohađa školu u Labinu sve do 21. godine. Član je Centra za inkluziju i podršku u zajednici Buje od 2011. godine gdje, između različitih aktivnosti razvija razne tehnike crtanja (od jednostavnijih drvenih bojica i flomastera za platno, preko akvarela, do tempere i akrilnih boja) na raznovrsnim plohama.
Uz sugestiju voditelja za apstraktnim motivima, Darko je na zadanoj podlozi - hamer papiru, i sa zadanim bojama (crvena, žuta, bijela, smeđa) samostalno oslikao razne oblike koji se gledatelju nude na slobodnu interpretaciju: linije šarenog vjetra, zrake jesenskog sunca, kapljice kiše koje se šire u lokvi itd. Reakcija članova i voditelja na njegove radove bila je toliko pozitivna da smo počeli razmišljati o samostalnoj izložbi kao sasvim logičnom slijedu dostojne prezentacije Darkove kreativnosti i neophodnog poticaja za daljnji stvaralački rad.

Izložbu će otvoriti: Tarita Štokovac, profesorica hrvatskog i talijanskog jezika.
_____________________________________________


In collaborazione con il Centro per l'inclusione e il supporto nella comunità di Buie, Vi invitiamo all'apertura della prima mostra personale di Darko Matijašic dal titolo „Terra Madre“.

Darko Matijašić è nato a Capodistria il 29 aprile del 1983.
È cresciuto a Matelići, un piccolo villaggio vicino a Matterada. Dai 12 ai 21 anni ha frequentato la scuola ad Albona. Dal 2011 è membro del Centro di inclusione e il supporto nella comunità di Buie, dove, tra le varie attività, sviluppa molteplici tecniche di disegno su varie superifici (dai più semplici colori a matita e pennarelli, passando poi agli acquarelli, le tempere fino ai colori acrilici).

Incoraggiato del responsabile del centro, Darko sullo sfondo dipinge motivi astratti usando colori predefiniti (il rosso, il giallo, il bianco ed il marrone), dipinge autonomamente forme indefinite, lasciando lo spettatore libero nell'interpretazione: linee di un vento colorato, raggi del sole autunnale, goccioline di pioggia che si dilatano nello stagno. Questa mostra è la conseguenza logica per presentare la creatività di Darko con l’augurio di continuare sempre a creare.

La mostra verra' aperta da: Tarita Štokovac, prof.ssa di lingua croata e italiana.

Fotogalerija

  • Darko Matijašić
  • Filantropija – oslonac održivih zajednica

FOTO GALERIJA