Pučko otvoreno učilište Buje - najave događanja u Bujama
052 773 075

Tko želi nešto naučiti, naći će način; tko ne želi, naći će izliku. Pablo Picasso

Pariški mirovni ugovori 1947. – 70 godina – I Trattati di Parigi 1947 – 70 anni

Pariški mirovni ugovori 1947. – 70 godina –  I Trattati di Parigi 1947 – 70 anni

U utorak, 27. ožujka 2018., s početkom u 18:30 sati u vijećnici POU Buje održat će se javno predavanje Igora Jovanovića, prof. i Igora Šaponje, prof. pod nazivom:

“Pariški mirovni ugovori 1947. – 70 godina – Trattati di Parigi 1947 – 70 anni”.

Nakon predavanja bit će otvorena istoimena izložba, u realizaciji Istarskog povijesnog društva (foyer kino dvorane)

Prošle se godine navršilo 70. godina od potpisivanja Pariških mirovnih ugovora, kojima je, između ostaloga, određena i nova granica između Italije i tadašnje Jugoslavije. Naime, po okončanju Drugoga svjetskog rata postavljeno je pitanje pravednijega razgraničenja između tih dviju država, koje bi više bilo u skladu s etničkim granicama. Sporni je teritorij Julijske krajine 1945. privremeno podijeljen na Zonu A pod anglo-američkom i Zonu B pod jugoslavenskom vojnom upravom. Istarsko se stanovništvo podijelilo na one koji su željeli da njihov kraj pripadne Jugoslaviji i one koji su željeli da ostane u Italiji. Područje je obišla i Međusaveznička komisija koja je trebala utvrditi stanje na terenu i raspoloženje stanovništva. Konačno je odlučeno da veći dio Istre pripadne Jugoslaviji, a od preostaloga je dijela s Trstom osnovana nova država, Slobodni Teritorij Trsta. Odluka sila pobjednica kod dijela je istarskoga stanovništva izazvala nezadovoljstvo i želju za odlaskom, što je rezultiralo iseljavanjem velikoga broja talijanskoga stanovništva. Fotoizložba prikazuje stanje i događaje u tom dvogodišnjem razdoblju neizvjesnosti i nastojanja obiju strana da se izbore za što povoljniju odluku Mirovne konferencije u Parizu.

Martedì, 27 marzo 2018, a partire dalle ore 18.30 presso la sala solenne dell'UPA di Buie, si terrà la conferenza del prof. Igor Jovanović e del prof. Igor Šaponja dal titolo:
„I Trattati di Parigi 1947 – 70 anni“.

A seguire verrà inauguarata la mostra realizzata dalla Società storica istriana (foyer del teatro cittadino).

Nel 2017 è stato commemorato il LXX anniversario della firma dei Trattati di pace di Parigi con i quali venne definito il nuovo confine tra l’Italia e la Jugoslavia di allora. Alla fine della Seconda guerra mondiale venne posta la questione di una delimitazione imparziale delle frontiere tra questi due stati, più in linea con i confini etnici. Nel 1945 il territorio conteso della Venezia Giulia venne diviso provvisoriamente in Zona A, sotto l’amministrazione anglo-americana, e in Zona B, sotto l’amministrazione militare jugoslava. La popolazione istriana venne divisa in quelli che desideravano che la loro regione appartenesse alla Jugoslavia e quelli che desideravano rimanere in Italia. Il territorio venne visitato dalla Commissione delle potenze alleate che doveva appurare la situazione nella regione e la distribuzione della popolazione. Alla fine venne deciso che la maggior parte dell’Istria sarebbe appartenuta alla Jugoslavia, mentre per il restante territorio con Trieste venne fondato un nuovo stato, il Territorio Libero di Trieste. In una parte della popolazione istriana la decisione delle potenze vincitrici creò malcontento e il desiderio di andar via, il che ebbe come risultato l’esodo di gran parte della popolazione italiana. La mostra di fotografie presenta la situazione e gli avvenimenti accaduti in quel biennio di incertezze e di intenti di entrambe le parti di ottenere una decisione quanto più favorevole dalla Conferenza di pace di Parigi.

  • Filantropija – oslonac održivih zajednica

FOTO GALERIJA