Pučko otvoreno učilište Buje - najave događanja u Bujama
052 773 075

Tko želi nešto naučiti, naći će način; tko ne želi, naći će izliku. Pablo Picasso

Predstavljanje knjige/presentazione del libro:Herbarium mysticum, Vlada Acquavita

Predstavljanje knjige/presentazione del libro:Herbarium mysticum, Vlada Acquavita

Predstavljanje knjige/presentazione del libro:Herbarium mysticum, Vlada Acquavita
4.04.2019., 19 h Buje-Buie

Mjesečna književna tribina – travanj 2019. / Tribuna letteraria mensile – aprile 2019:

Istarski ogranak Društva hrvatskih književnika i Čakavski sabor, u suradnji s POU Buje priređuju predstavljanje prijevoda knjige / La Sezione istriana della Società degli scrittori croati ed il Čakavski sabor, in collaborazione con l'UPA di Buie, organizzano la presentazione della traduzione in lingua croata del libro

VLADA ACQUAVITA: „HERBARIUM MYSTICUM“
(XI. kolo „Istre kroz stoljeća“ / XI ciclo „L'Istria attraverso i secoli“)

Predstavljaju / Presentano:
LORENA MONICA KMET, prevoditeljica / traduttrice
NEVEN UŠUMOVIĆ i/e BORIS DOMAGOJ BILETIĆ, urednik / editore

Četvrtak 4. travnja 2019 u 19 sati / GiovedÌ 4 aprile 2019 alle ore 19
Gradska vijećnica, POU Buje, Trg J. B. Tita 6 / Sala solenne, UPA Buie, Piazza J. B. Tito 6

Vlada Acquavita (1947-2009) široj je javnosti poznata od 1998. godine, kada je objavila svoju za sada jedinu pjesničku zbirku naslovljenu La rosa selvaggia e altri canti eleusini (Divlja ruža i druge eleuzinske pjesme). Tu autorica uvodi čitatelje u jedan neobičan svijet u znaku mitova. Naspram svakodnevici, ona preferira klasičan antički svijet, smatrajući da taj udaljeni tematski spektar daje snažna tematska nadahnuća, i što je drevniji, to je zanimljiviji i egzotičniji.

Knjiga“ Virtualità“, objavljena posthumno, 2015.godine u izdanju Zajednice Talijana Buje i Istarske županije dobitnica nagrade za najljepše oblikovanu hrvatsku knjigu na natječaju Nacionlne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. Kao diplomirana knjižničarka u okviru svog pedagoškog rada uspješno se bavila knjigama za djecu objavivši nekoliko stručnih radova. 2007. objavila je zanimljivo poetsko-prozno štivo sugestivnog naslova "Herbarium mysticum - clausole medievali" u izdanju riječkog Edita. Njezina književna preokupacija bio je srednji vijek, odnosno filozofska razmišljanja pomoću kojih ponovno "stvara" taj svoj srednji vijek, koji je tajanstven i vrlo fascinantan.

Vlada Acquavita (1947-2009) è divenuta nota ad un vasto pubblico nel 1998, dopo la pubblicazione della sua raccolta poetica La rosa selvaggia e altri canti eleusini, in cui l’autrice introduce i lettori in un mondo inusuale segnato dai miti. L’amore per il mondo classico e antico, ha segnato la sua opera letteraria, Vlada credeva vivamente che questo ampio ventaglio tematico apparentemente lontano donasse una forte ispirazione, e quanto più fosse stato antico tanto più sarebbe stato interessante ed esotico.

L’opera “Virtualità”, pubblicata postuma nel 2015, è stata premiata al concorso delle Biblioteche nazionali ed universitarie di Zagabria, come miglior design tra i libri croati. Nella sua lunga carriera pedagogica e da bibliotecaria laureata, si è occupata con successo di letteratura infantile pubblicando diverse ricerche.

Nel 2007 ha pubblicato per l’Edit, “Herbarium mysticum – clausole medievali” interessante e raffinato componimento letterario in prosa poetica. Il mondo letterario di Vlada volgeva al medio evo, ovvero al pensiero filosofico attraverso il quale “creava” un medio evo personale, misterioso e affascinante.

https://www.facebook.com/events/268031997440938/

VEZANI DOKUMENTI

  • Filantropija – oslonac održivih zajednica

FOTO GALERIJA