Pučko otvoreno učilište Buje - najave događanja u Bujama
052 773 075

Tko želi nešto naučiti, naći će način; tko ne želi, naći će izliku. Pablo Picasso

Prezentacija etapne obnove kaštela Rota

Prezentacija etapne obnove kaštela Rota

POZIV/INVITO
III. CIKLUS PREDAVANJA „KAŠTEL ROTA U MOMJANU“ / III.CICLO DI CONFERENZE „IL CASTELLO ROTA A MOMIANO“

dipl.ing.arch Branko Orbanić
26.07.2017, h 20.00
ZT Momjan, CI Momiano
 

Statička sanacija stijene i konzervacija ruševine.

Prezentacija etapne obnove kaštela Rota Zahvaljujući osiguranim sredstvima Ministarstva kulture Republike Hrvatske, Istarske županije i Grada Buja, nakon uredno provedenih svih prethodno potrebnih postupaka, početkom kolovoza 2016. godine pristupilo se izvedbi 1. faze sanacije i konzervacije kaštela.

Radovi 1. faze obuhvaćaju uređenje privremenog pristupa kaštelu, geomehaničku sanaciju terena, stijenskog pokosa pod kaštelom, sanaciju i konsolidaciju ruševina.

Ovim projektom poetična, trenutno nepristupačna i opasna građevina sa svojim okruženjem postaje vizija budućnosti i razvojnih potencijala mjesta i šire okolice


 
Consolidamento statico del pendio roccioso e conservazione dei ruderi.
Presentazione delle fasi di restauro del castello Rota Grazie ai fondi del Ministero della Cultura della Repubblica di Croazia, della Regione Istriana e della Città di Buie, dopo aver concluso i lavori preparatori, agli inizi del mese di agosto 2016 è iniziata la prima fase dei lavori di risanamento e conservazione del castello.

Essa comprende l'assestamento della strada d'accesso temporanea al castello, il risanamento geo-meccanico del terreno, del pendio roccioso sottostante il castello ed il consolidamento delle rovine.

Grazie a questo progetto il castello dei conti Rota di Momiano, ad oggi un luogo impervio e poco sicuro, mira a diventare un enorme potenziale per lo sviluppo di tutto il territorio circostante.

  • Filantropija – oslonac održivih zajednica
  • Test 3 mali desno
  • Test 2 desno
  • Baner desni 1

FOTO GALERIJA