Pučko otvoreno učilište Buje - najave događanja u Bujama
052 773 075

Tko želi nešto naučiti, naći će način; tko ne želi, naći će izliku. Pablo Picasso

V. CIKLUS PREDAVANJA „KAŠTEL ROTA U MOMJANU“ / V CICLO DI CONFERENZE „IL CASTELLO ROTA A MOMIANO“

V. CIKLUS PREDAVANJA „KAŠTEL ROTA U MOMJANU“ / V CICLO DI CONFERENZE „IL CASTELLO ROTA A MOMIANO“

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo na V. Ciklus predavanja u četvrtak, 28. ožujka 2019. u 19 sati u prostorijama ZT Momjan (Trg Sv.Martina br.8).

Siamo lieti di invitarvi al V. Ciclo di conferenze, giovedÌ 28 marzo 2019 alle ore 19, presso la CI di Momiano (Piazza San Martino n.8).

Iva Silla

UVOD U INTERPRETACIJU BAŠTINE

INTRODUZIONE ALL’INTERPRETAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE

Predavanje s elementima radionice predstavit će vrijednost korištenja interpretacije baštine prilikom kreiranja kulturno-turističkih proizvoda. Cilj predavanja je osvijestiti alate koji pomažu posjetiteljima da se dubinski povežu s baštinom.

Uz pomoć primjera Kaštela Rota, raščlanit ćemo elemente interpretacije baštine kroz sljedeće teme:

Kratka povijest interpretacije baštine

Karakteristike i korištenje interpretacije

Trokut interpretacije i angažiranje posjetitelja

Osobna i neosobna interpretacija

Detektiranje poruka i dubljeg značenja

Suvremene prakse: tematske ture, oživljena povijest, gamificirani proizvodi, interpretacijski centri i dr.

La conferenza – laboratorio presenterà l’importanza dell'uso dell'interpretazione del patrimonio culturale nella realizzazione di prodotti turistico-culturali. Lo scopo della conferenza è quello di stimolare il visitatore ad usare strumenti che lo aiutino ad collegarsi intimamente con il patrimonio culturale. Prendendo come esempio il Castello Rota di Momiano, analizzeremo gli elementi dell'interpretazione del patrimonio attraverso le seguenti tematiche:

Una breve storia d’interpretazione del patrimonio culturale

Caratteristiche e uso dell'interpretazione

Il triangolo dell’interpretazione e il coinvolgimento dei visitatori

Interpretazione soggettiva e oggettiva

Acquisizione di messaggi e significato più profondo

Pratiche contemporanee: tour tematici, metodo living history, gaming, centri di interpretazione e altro.

O predavačici / La relatrice

Iva Silla je trenerica certificiranih interpretacijskih vodiča i domaćina te certificirana interpretatorica oživljene povijesti europske organizacije za interpretaciju baštine Interpret Europe. Svoju je karijeru interpretatora počela kao autorica i voditeljica pripovjedačkih i gamificiranih turističkih obilazaka Zagreba iz programa Secret Zagreb (www.secret-zagreb.com).

Iva Silla è formatrice per guide interpretative certificate e interprete certificata del metodo living history dell’Organizzazione europea Interpret Europe. Ha iniziato la sua carriera come ideatrice e resposabile del progetto turistico Secret Zagreb.

(http://www.secret-zagreb.com).

Više informacija / Più informazioni

www.questoftales.com

Projekt je financiran od strane Istarske županije – Odjel za kulturu / Il progetto è finanziato dalla Regione Istriana – Assessorato alla cultura

*Predavanje će se održati na hrvatskom jeziku / La conferenza si svolgerà in lingua croata

ulaz slobodan / entrata gratuita

https://www.facebook.com/events/522383164955736/

  • Filantropija – oslonac održivih zajednica

FOTO GALERIJA