Pučko otvoreno učilište Buje - najave događanja u Bujama
052 773 075

Tko želi nešto naučiti, naći će način; tko ne želi, naći će izliku. Pablo Picasso

V. CIKLUS PREDAVANJA „KAŠTEL ROTA U MOMJANU“ / V CICLO DI CONFERENZE „IL CASTELLO ROTA A MOMIANO“

V. CIKLUS PREDAVANJA „KAŠTEL ROTA U MOMJANU“ / V CICLO DI CONFERENZE „IL CASTELLO ROTA A MOMIANO“

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo na V. Ciklus predavanja u srijedu, 17. travnja 2019. u 19 sati u prostorijama ZT Momjan (Trg Sv.Martina br.8).
Siamo lieti di invitarvi al V. Ciclo di conferenze, mercoledì 17 aprile 2019 alle ore 19, presso la CI di Momiano (Piazza San Martino n.8).

Nicola Gregoretti

Pisma iz prošlosti

Kairo, 28. ožujka 1796.
“Dragi Tata,
nakon 24 sata plovidbe stigao sam u Aleksandriju u Egipat te nakon kratkog odmora otputovao sam u Kairo gdje se trenutno nalazim i gdje sam dočekan sa svim počastima obitelji Pini.“

To je početak korespondencije između grofa Orazia IV Rota i njegovog oca Simone III 1796. godine, ova i druge prepiske biti će predstavljene 17. travnja u Zajednici Talijana u Momjanu te će biti otkriveni neobični i neobjavljeni aspekti društvenog i povijesnog života članova obitelji Rota iz prošlih stoljeća.

***

Lettere dal passato

Cairo 28 marzo 1796
“Caro Papà,
dopo 24 giorni di navigazione sono arrivato ad Alessandria d'Egitto e dopo un breve riposo sono partito per il Cairo dove qui mi trovo e accolto con tutti gli onori dalla famiglia Pini...”

Questa è l'inizio di una corrispondenza tra il conte Orazio IV Rota e il padre Simone III nel 1796, una corrispondenza che come altre verranno presentate in una conferenza il 17 aprile alla Comunità degli italiani di Momiano e che riveleranno aspetti insoliti ed inediti del contesto sociale e storico dei membri della famiglia dei conti Rota nei secoli passati.

Projekt je financiran od strane Istarske županije – Odjel za kulturu / Il progetto è finanziato dalla Regione Istriana – Assessorato alla cultura

*Predavanje će se održati na talijanskom jeziku / La conferenza si svolgerà in lingua italiana

ulaz slobodan / entrata gratuita

https://www.facebook.com/events/2416088911736618/

  • Filantropija – oslonac održivih zajednica

FOTO GALERIJA