Pučko otvoreno učilište Buje - najave događanja u Bujama
052 773 075

Tko želi nešto naučiti, naći će način; tko ne želi, naći će izliku. Pablo Picasso

V. CIKLUS PREDAVANJA „KAŠTEL ROTA U MOMJANU“ / V CICLO DI CONFERENZE „IL CASTELLO ROTA A MOMIANO“

V. CIKLUS PREDAVANJA „KAŠTEL ROTA U MOMJANU“ / V CICLO DI CONFERENZE „IL CASTELLO ROTA A MOMIANO“

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo na V. Ciklus predavanja u petak, 10. svibnja 2019. u 19 sati u prostorijama ZT Momjan (Trg Sv.Martina br.8).

Siamo lieti di invitarvi al V. Ciclo di conferenze, venerdì 10 maggio 2019 alle ore 19, presso la CI di Momiano (Piazza San Martino n.8).
dipl.ing.arh. Branko Orbanić

ETAPNA OBNOVA KAŠTELA ROTA U MOMJANU
DO SADA IZVEDENO I PLANOVI ZA SLIJEDEĆE ETAPE

Radovi na kaštelu započeti su prije par godina. Prva faza je obuhvatila uređenje pristupnog puta i geomehaničku stabilizaciju stijena. Druga faza je statički stabilizirala kulu, uredila vanjski plašt kule i konzervirala bedem iznad glavnog ulaza.

Kakvi su planovi za ovu godinu i nekoliko slijedećih, doznati ćete direktno od sudionika obnove.

***

LE FASI DI RECUPERO DEL CASTELLO ROTA DI MOMIANO E LA PIANIFICAZIONE DEI SUCCESSIVI INTERVENTI

I lavori al castello sono iniziati alcuni anni fa. La prima fase ha riguardato l’accesso al castello e la stabilizzazione geomeccanica della base rocciosa. La seconda fase si è focalizzata sulla statica ed il manto esterno della torre nonché la struttura dell’entrata principale.

Durante la conferenza verrà presentata la fase di lavoro di quest’anno e le fasi progettuali future.

*Predavanje će se održati na hrvatskom jeziku / La conferenza si svolgerà in lingua croata

ulaz slobodan / entrata gratuita

  • Filantropija – oslonac održivih zajednica

FOTO GALERIJA