Pučko otvoreno učilište Buje - najave događanja u Bujama
052 773 075

Tko želi nešto naučiti, naći će način; tko ne želi, naći će izliku. Pablo Picasso

IV. CIKLUS PREDAVANJA „KAŠTEL ROTA U MOMJANU“ / IV.CICLO DI CONFERENZE „IL CASTELLO ROTA A MOMIANO“

IV. CIKLUS PREDAVANJA „KAŠTEL ROTA U MOMJANU“  / IV.CICLO DI CONFERENZE „IL CASTELLO ROTA A MOMIANO“

2.03.2018 h19

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo na IV.Ciklus predavanja u petak, 2 ožujka 2018. u 19 sati u prostorijama ZT Momjan (Trg Sv.Martina br.8).
Siamo lieti di invitarLa al IV. Ciclo di conferenze, venerdì 2 marzo 2018 alle ore 19, presso la CI di Momiano (Piazza San Martino n.8).

M° dott./Dr. David Di Paoli Paulovich

Momjan: glazbena tradicija, ritual kojeg treba ponovno otkriti i valorizirati ( s muzičkim primjerima)
Momiano: una tradizione musicale, rituale da riscoprire e valorizzare ( con ascolti)

Na predavanju će se predstaviti folklor i ritualna-glazbena tradicija područja Momjana i okolice s glazbenim primjerima neobjavljenih materijala iz privatne zbirke, a koji se odnose na melodije s jednim ili više glasova, uz ili bez instrumentalne pratnje.
Bit će govora o religijskoj i glazbenoj tradiciji koja je karakteristična za vrijeme Božića, korizme, velikog tjedna, marijanske pobožnosti i procesije.
La relazione tratterà il folclore e la tradizione rituale -musicale dell’area di Momiano d’Istria e del suo circondario, con l'ascolto di una scelta di materiali inediti provenienti da archivio privato relativi alle melodie a una o più voci con o senza accompagnamento strumentale. Si cennerà delle tradizioni religiose e musicali nell'anno liturgico, delle ufficiature ordinarie e nei tempi di Natale, Quaresima, Settimana Santa, dell’ufficio dei defunti, della devozione mariana e delle processioni.

*Predavanje će se održati na talijanskom jeziku / La conferenza si svolgerà in lingua italiana

ulaz slobodan / entrata gratuita

https://www.facebook.com/events/534226960283050/

  • Filantropija – oslonac održivih zajednica
  • Test 3 mali desno
  • Test 2 desno

FOTO GALERIJA